Hàng Chế Biến

Hàng Chế Biến

Hàng Chế Biến

Hàng Chế Biến

Hàng Chế Biến
Hàng Chế Biến

Nguyên liệu Chế Biến Sẵn

Cá viên

Giá lẻ: 45.000 VNĐ
Giá sỉ: 40.000 VNĐ
6

DỒI DÊ HẢO HẠN ĐẠI THÀNH

Giá lẻ: 180.000 VNĐ
Giá sỉ: 170.000 VNĐ
0

DỒI VỊT CAO CẤP ĐẠI THÀNH

Giá lẻ: 135.000 VNĐ
Giá sỉ: 125.000 VNĐ
4

XÚC XÍCH 20 CÂY ĐẠI THÀNH 1 KG

Giá lẻ: 60.000 VNĐ
Giá sỉ: 53.000 VNĐ
1

CHẢ CÁC LOẠI

Giá lẻ: 170.000 VNĐ
Giá sỉ: 160.000 VNĐ
0

DỒI SỤN

Giá lẻ: 100.000 VNĐ
Giá sỉ: 90.000 VNĐ
0
backtop