Ốc - Sò

Ốc - Sò

Ốc - Sò

Ốc - Sò

Ốc - Sò
Ốc - Sò

Nguyên liệu từ Ốc - Sò

Sò Điệp nữa mảnh

Giá lẻ: 80.000 VNĐ
Giá sỉ: 70.000 VNĐ
16

Cồi Sò điệp nhỏ

Giá lẻ: 70.000 VNĐ
Giá sỉ: 50.000 VNĐ
18

Cồi sò Điệp

Giá lẻ: 130.000 VNĐ
Giá sỉ: 120.000 VNĐ
13

Hào Sữa Đóng Bịch

Giá lẻ: 110.000 VNĐ
Giá sỉ: 100.000 VNĐ
9

Ốc Vôi - ỐC GIÁC

Giá lẻ: 195.000 VNĐ
Giá sỉ: 175.000 VNĐ
1

CỒI SÒ MAI

Giá lẻ: 180.000 VNĐ
Giá sỉ: 160.000 VNĐ
0
backtop