Tôm - Cua - Ghẹ

Tôm - Cua - Ghẹ

Tôm - Cua - Ghẹ

Tôm - Cua - Ghẹ

Tôm - Cua - Ghẹ
Tôm - Cua - Ghẹ

Nguyên liệu từ Tôm - Cua - Ghẹ

Tôm

Giá lẻ: 120.000 VNĐ
Giá sỉ: 110.000 VNĐ
30

Càng Ghẹ

Giá lẻ: 150.000 VNĐ
Giá sỉ: 140.000 VNĐ
5
backtop