SỤN GÀ THÁI LAN

Giá lẻ: 100.000 VNĐ
Giá sỉ: 85.000 VNĐ
82

CÁNH GÀ NGUYÊN CÁI SẮP LỚP

Giá lẻ: 70.000 VNĐ
Giá sỉ: 65.000 VNĐ
0

CHÂN GÀ RÚT XƯƠNG

Giá lẻ: 60.000 VNĐ
Giá sỉ: 55.000 VNĐ
2

TRỨNG GÀ NON CHÙM

Giá lẻ: 75.000 VNĐ
Giá sỉ: 65.000 VNĐ
0

THỊT GÀ FILLET

Giá lẻ: 65.000 VNĐ
Giá sỉ: 55.000 VNĐ
0

SỤN GÀ SEARA - BARASIL

Giá lẻ: 178.000 VNĐ
Giá sỉ: 168.000 VNĐ
2

SỤN GÂN GỐI GÀ

Giá lẻ: 75.000 VNĐ
Giá sỉ: 70.000 VNĐ
4

CÁNH GÀ KHÚC GIỮA

Giá lẻ: 71.000 VNĐ
Giá sỉ: 60.000 VNĐ
0

CHÂN GÀ NGUYÊN CÁI CÒN XƯƠNG

Giá lẻ: 50.000 VNĐ
Giá sỉ: 40.000 VNĐ
0

TỎI GÀ

Giá lẻ: 45.000 VNĐ
Giá sỉ: 40.000 VNĐ
0

MỀ GÀ

Giá lẻ: 50.000 VNĐ
Giá sỉ: 45.000 VNĐ
0

SỤN GÀ FRANGO - BARASIL

Giá lẻ: 170.000 VNĐ
Giá sỉ: 160.000 VNĐ
0
backtop