Khoai Tây Sợi

Khoai Tây Sợi

Khoai Tây Sợi

Khoai Tây Sợi

Khoai Tây Sợi
Khoai Tây Sợi

Khoai Tây Sợi

KHOAI TÂY AI CẬP

Giá lẻ: 45.000 VNĐ
Giá sỉ: 35.000 VNĐ
16

KHOAI TÂY BỈ - marquise gastro

Giá lẻ: 60.000 VNĐ
Giá sỉ: 47.000 VNĐ
0

KHOAI TÂY BỈ - DAMACO

Giá lẻ: 50.000 VNĐ
Giá sỉ: 48.000 VNĐ
5
backtop