Mực Ống Làm Sạch

Mực Ống Làm Sạch

Mực Ống Làm Sạch

Mực Ống Làm Sạch

Mực Ống Làm Sạch
Mực Ống Làm Sạch

Mực Ống Làm Sạch

MỰC ỐNG LÀM SẠCH KHÔNG ĐẦU ( ỐNG FILLET - THÂN ỐNG )

Giá lẻ: 100.000 VNĐ
Giá sỉ: 90.000 VNĐ
0
backtop