Mực Ống Phan Thiết

Mực Ống Phan Thiết

Mực Ống Phan Thiết

Mực Ống Phan Thiết

Mực Ống Phan Thiết
Mực Ống Phan Thiết

Mực Ống Phan Thiết

Nguyên liệu Mực Ống Việt Nam

Giá lẻ: 60.000 VNĐ
Giá sỉ: 50.000 VNĐ
45
backtop