1 Nắng

1 Nắng

1 Nắng

1 Nắng

1 Nắng
1 Nắng

Nguyên liệu 1 Nắng

MỰC I NĂNG CÔ TÔ

Giá lẻ: 50.000 VNĐ
Giá sỉ: 35.000 VNĐ
10

MỰC LÁ 1 NẮNG

Giá lẻ: 260.000 VNĐ
Giá sỉ: 250.000 VNĐ
5

MỰC ỐNG 1 NẮNG CAO CẤP

Giá lẻ: 290.000 VNĐ
Giá sỉ: 260.000 VNĐ
0

CÁC LOẠI CÁ 1 NẮNG

Giá lẻ: 40.000 VNĐ
Giá sỉ: 30.000 VNĐ
2

CÁ ĐÙ 1 NẮNG

Giá lẻ: 60.000 VNĐ
Giá sỉ: 50.000 VNĐ
1

MỰC XÀ 1 NẮNG CÔ TÔ

Giá lẻ: 65.000 VNĐ
Giá sỉ: 55.000 VNĐ
0
backtop