Cá Hồi - Cá ngừ

Cá Hồi - Cá ngừ

Cá Hồi - Cá ngừ

Cá Hồi - Cá ngừ

Cá Hồi - Cá ngừ
Cá Hồi - Cá ngừ

Nguyên liệu từ Cá Hồi - Cá Ngừ

Vây cá hồi đẹp

Giá lẻ: 50.000 VNĐ
Giá sỉ: 45.000 VNĐ
34

Lườn Cá hồi

Giá lẻ: 75.000 VNĐ
Giá sỉ: 65.000 VNĐ
65

Vụn Cá Hồi Đẹp

Giá lẻ: 35.000 VNĐ
Giá sỉ: 20.000 VNĐ
211

Đầu Cá Hồi

Giá lẻ: 15.000 VNĐ
Giá sỉ: 10.000 VNĐ
68

Cá Hồi Nguyên Con

Giá lẻ: 70.000 VNĐ
Giá sỉ: 60.000 VNĐ
26

Cá Ngừ

Giá lẻ: 65.000 VNĐ
Giá sỉ: 40.000 VNĐ
55

Cá hồi fillet

Giá lẻ: 100.000 VNĐ
Giá sỉ: 90.000 VNĐ
31
backtop