Hàng Khô

Hàng Khô

Hàng Khô

Hàng Khô

Hàng Khô
Hàng Khô

Nguyên liệu từ hàng Khô

Khô Nhái

Giá lẻ: 340.000 VNĐ
Giá sỉ: 330.000 VNĐ
1

Khô Cá Chạch

Giá lẻ: 350.000 VNĐ
Giá sỉ: 300.000 VNĐ
0
backtop