Mực Trứng

Mực Trứng

Mực Trứng

Mực Trứng

Mực Trứng
Mực Trứng

Nguyên liệu từ Mực Trứng

MỰC TRỨNG 9/12A VỈ 500G

Giá lẻ: 150.000 VNĐ
Giá sỉ: 145.000 VNĐ
39

MỰC TRỨNG GHIM B - PHAN THIẾT

Giá lẻ: 100.000 VNĐ
Giá sỉ: 80.000 VNĐ
16

MỰC ỐNG 100% CÓ TRỨNG

Giá lẻ: 140.000 VNĐ
Giá sỉ: 135.000 VNĐ
50

MỰC TRỨNG XIM

Giá lẻ: 110.000 VNĐ
Giá sỉ: 100.000 VNĐ
10

MỰC TRỨNG A 12 -15 UP

Giá lẻ: 155.000 VNĐ
Giá sỉ: 150.000 VNĐ
0

MỰC TRỨNG 9/12 A NGUYÊN BÁNH

Giá lẻ: 145.000 VNĐ
Giá sỉ: 135.000 VNĐ
10
backtop