Tôm - Cua - Ghẹ

Tôm - Cua - Ghẹ

Tôm - Cua - Ghẹ

Tôm - Cua - Ghẹ

Tôm - Cua - Ghẹ
Tôm - Cua - Ghẹ

Nguyên liệu từ Tôm - Cua - Ghẹ

TÔM

Giá lẻ: 130.000 VNĐ
Giá sỉ: 120.000 VNĐ
33

THỊT CÀNG GHẸ

Giá lẻ: 180.000 VNĐ
Giá sỉ: 170.000 VNĐ
5

TÔM THẺ LÀM SẠCH

Giá lẻ: 135.000 VNĐ
Giá sỉ: 130.000 VNĐ
0

TÔM THẺ NGUYÊN CON LÀM SACH

Giá lẻ: 130.000 VNĐ
Giá sỉ: 120.000 VNĐ
0

THỊT GHẸ COMBO

Giá lẻ: 140.000 VNĐ
Giá sỉ: 130.000 VNĐ
0

THỊT MÌNH GHẸ

Giá lẻ: 140.000 VNĐ
Giá sỉ: 130.000 VNĐ
0
backtop