Tôm - Cua - Ghẹ

Tôm - Cua - Ghẹ

Tôm - Cua - Ghẹ

Tôm - Cua - Ghẹ

Tôm - Cua - Ghẹ
Tôm - Cua - Ghẹ

Nguyên liệu từ Tôm - Cua - Ghẹ

TÔM

Giá lẻ: Liên hệ
Giá sỉ: Liên hệ
33

THỊT CÀNG GHẸ

Giá lẻ: 180.000 VNĐ
Giá sỉ: 170.000 VNĐ
5

TÔM THẺ LÀM SẠCH 61-70 / P ( 120-140 NÕN / KG )

Giá lẻ: 135.000 VNĐ
Giá sỉ: 130.000 VNĐ
1

TÔM THẺ NGUYÊN CON LÀM SACH SIZE 100-200 CON/P , NET 8 - 9

Giá lẻ: 130.000 VNĐ
Giá sỉ: 120.000 VNĐ
1

THỊT GHẸ COMBO

Giá lẻ: 140.000 VNĐ
Giá sỉ: 130.000 VNĐ
0

THỊT MÌNH GHẸ

Giá lẻ: 140.000 VNĐ
Giá sỉ: 130.000 VNĐ
0

TÔM HẤP LOẠI LỚN 31-41 CON/ P ( 60-80 CON/ KG)

Giá lẻ: 140.000 VNĐ
Giá sỉ: 135.000 VNĐ
0

THẺ LỘT LOẠI 2 SIZE 31-40 - CÓ ĐỐM

Giá lẻ: 140.000 VNĐ
Giá sỉ: 135.000 VNĐ
0

NÕN THẺ LOẠI 2 - ĐỎ MÀU

Giá lẻ: 135.000 VNĐ
Giá sỉ: 130.000 VNĐ
0

TÔM THẺ LÀM SẠCH

Giá lẻ: 145.000 VNĐ
Giá sỉ: 140.000 VNĐ
0

TÔM THẺ HẤP LỘT VỎ SIZE 50/60

Giá lẻ: 120.000 VNĐ
Giá sỉ: 100.000 VNĐ
1
backtop