SÒ ĐIỆP

SÒ ĐIỆP NŨA MẢNH - BAO TRẮNG

Giá lẻ: 85.000 VNĐ
Giá sỉ: 75.000 VNĐ
17

CỒI SÒ ĐIỆP - BAO TRẮNG

Giá lẻ: 130.000 VNĐ
Giá sỉ: 120.000 VNĐ
17

CỒI SÒ ĐIỆP NHẬT BAO HỒNG - LOẠI NHỎ

Giá lẻ: 120.000 VNĐ
Giá sỉ: 115.000 VNĐ
0

SÒ ĐIỆP NỮA MẢNH - BAO HỒNG

Giá lẻ: 85.000 VNĐ
Giá sỉ: 75.000 VNĐ
0

SÒ ĐIỆP NHẬT NỮA MẢNH - LOẠI LỚN CÓ TRỨNG

Giá lẻ: 95.000 VNĐ
Giá sỉ: 85.000 VNĐ
0

CỒI SÒ ĐIỆP 40/60 ĐỦ KG

Giá lẻ: 160.000 VNĐ
Giá sỉ: 155.000 VNĐ
0
backtop