Khuyến mãi hot - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Khuyến mãi hot - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Khuyến mãi hot - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Khuyến mãi hot - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Khuyến mãi hot - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ
Khuyến mãi hot - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Khuyến mãi hot

Nguyên liệu từ Gà

Giá lẻ: 25.000 VNĐ
Giá sỉ: 20.000 VNĐ
49

Vây cá hồi đẹp

Giá lẻ: 50.000 VNĐ
Giá sỉ: 45.000 VNĐ
33

Cá Hồi Nguyên Con

Giá lẻ: 70.000 VNĐ
Giá sỉ: 60.000 VNĐ
16

Cá hồi fillet

Giá lẻ: 100.000 VNĐ
Giá sỉ: 90.000 VNĐ
15

Nguyên liệu Mực nhập Indo

Giá lẻ: 60.000 VNĐ
Giá sỉ: 50.000 VNĐ
634

Mực 1 nắng Nha Trang

Giá lẻ: 50.000 VNĐ
Giá sỉ: 35.000 VNĐ
10

Khô Nhái

Giá lẻ: 340.000 VNĐ
Giá sỉ: 330.000 VNĐ
1
backtop