Quà biếu - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Quà biếu - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Quà biếu - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Quà biếu - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Quà biếu - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ
Quà biếu - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Quà biếu

Nguyên liệu Mực Lá

Giá lẻ: 145.000 VNĐ
Giá sỉ: 135.000 VNĐ
25

Nguyên liệu Mực Nang

Giá lẻ: 70.000 VNĐ
Giá sỉ: 40.000 VNĐ
43

Lườn Cá hồi

Giá lẻ: 75.000 VNĐ
Giá sỉ: 65.000 VNĐ
47

Cá Hồi Nguyên Con

Giá lẻ: 70.000 VNĐ
Giá sỉ: 60.000 VNĐ
16

Cá Ngừ

Giá lẻ: 65.000 VNĐ
Giá sỉ: 40.000 VNĐ
25

Mực trứng A

Giá lẻ: 150.000 VNĐ
Giá sỉ: 140.000 VNĐ
39

Mực Trứng B

Giá lẻ: 100.000 VNĐ
Giá sỉ: 80.000 VNĐ
15

Mực trứng 100% Trứng

Giá lẻ: 180.000 VNĐ
Giá sỉ: 170.000 VNĐ
30

Mực trứng xim

Giá lẻ: 110.000 VNĐ
Giá sỉ: 100.000 VNĐ
10

Mực Lá Một Nắng

Giá lẻ: 260.000 VNĐ
Giá sỉ: 250.000 VNĐ
5

Sò Điệp nữa mảnh

Giá lẻ: 80.000 VNĐ
Giá sỉ: 70.000 VNĐ
16

Khô Nhái

Giá lẻ: 340.000 VNĐ
Giá sỉ: 330.000 VNĐ
1
backtop