Giá tổng hợp - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Giá tổng hợp - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Giá tổng hợp - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Giá tổng hợp - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Giá tổng hợp - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ
Giá tổng hợp - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Giá tổng hợp

Bảng giá
Bảng giá ngày: 28-09-2022
Giảm: Màu xanh
Tăng: Màu đỏ
STT Tên sản phẩm Loại Giá lẻ hôm qua Giá sỉ hôm qua Tăng/ Giảm/ Đ.giá Giá lẻ hôm nay Giá sỉ hôm nay Dự báo tăng giảm Số lượng
Nguyên liệu từ Cá
1 Cá Giòn CÁ GIÒN FILLET CẮT LÁT TÚI 500G NET 900G 70.000đ 50.000đ Tăng 120.000đ 100.000đ
2 Cá Sấu Thùng 10 kg ĐỦ KG 120.000đ 100.000đ Giảm 70.000đ 45.000đ
Tay chân cá sấu ĐỦ KG 120.000đ 100.000đ Giảm 70.000đ 25.000đ
Sườn Cá Sấu ĐỦ KG 120.000đ 100.000đ Giảm 70.000đ 40.000đ ổn định
Thịt cá sấu Fillet ĐỦ KG 120.000đ 100.000đ Giảm 70.000đ 50.000đ Bình Ổn
3 Cá Thu Nhật Đao xí nghiệp TÙY LÔ 70.000đ 45.000đ Giảm 50.000đ 45.000đ
SIZE SỐ 2 (6-8 CON /KG ) - Thùng 10 kg TÙY LÔ 70.000đ 45.000đ Giảm 60.000đ 50.000đ có hàng
4 Cá Sapa/ cá Nục Bông Size 600-800g ĐỦ KG 40.000đ 35.000đ Tăng 50.000đ 45.000đ ỔN ĐỊNH
Size 400-600g ĐỦ KG 40.000đ 35.000đ Tăng 45.000đ 38.000đ
5 CÁ BÒ DA ĐẶC SẢN NHA TRANG KHÔNG MẠ BĂNG ĐỦ KG 50.000đ 45.000đ Tăng 120.000đ 100.000đ ổn định
CÁ BÒ DA CÒN DA NET 800G 50.000đ 45.000đ Tăng 100.000đ 90.000đ CÓ HÀNG
MẠ BĂNG 15%-20% 120.000đ 100.000đ Giảm 110.000đ 90.000đ ỔN ĐỊNH
6 CÁ TRỨNG 100 % Cá đực - Thùng 20 kg NET 80% 120.000đ 100.000đ Giảm 55.000đ 45.000đ Bình Ổn
70% cái - Nauy - Ng Thùng 20 kg ĐỦ KG 120.000đ 100.000đ Giảm 80.000đ 70.000đ
CÁ TRỨNG CANADA THÙNG 10 KG TÙY LÔ 120.000đ 100.000đ Giảm 110.000đ 100.000đ
CÁ TRỨNG SIÊU TRỨNG VỈ 500G ĐỦ KG 120.000đ 100.000đ Giảm 110.000đ 100.000đ
RA VỈ 8 CON 80.000đ 70.000đ Giảm 15.000đ 13.000đ Bình Ổn
7 Cá Ninja - Giấu đầu lòi đuôi Con nhỏ ĐỦ KG 90.000đ 80.000đ Giảm 75.000đ 65.000đ hết hàng
Con Lớn ĐỦ KG 90.000đ 80.000đ Tăng 95.000đ 80.000đ còn hàng
8 Cá Basa Thịt basa fillet cắt miếng nhỏ NET 800G 110.000đ 100.000đ Giảm 40.000đ 30.000đ
Bao tử Basa Đỏ NET 700G 110.000đ 100.000đ Giảm 55.000đ 40.000đ
Thịt Fillet basa lựa 300 up NET 800G 110.000đ 100.000đ Giảm 50.000đ 40.000đ Ổn Định
Thịt Fillet basa 220 up xô NET 800G 110.000đ 100.000đ Giảm 45.000đ 38.000đ Ổn Định
Thịt fillet basa còn da cắt lát 25g xuất Singapo ĐỦ KG 110.000đ 100.000đ Giảm 35.000đ 25.000đ có hàng
BASA CẮT KHOANH HÀNG ĐỦ KG TÚI 1 KG Tăng 50.000đ 40.000đ ỔN ĐỊNH
9 CÁ CAM CÁ CAM SIZE 500-700G/CON - THÙNG 15 KG ĐỦ KG 140.000đ 120.000đ Giảm 65.000đ 55.000đ có hàng
10 CÁ THÁC LÁC CÁ THÁC LÁC TẨM SIZE 3-4 CON/KG Tăng 140.000đ 135.000đ
Nguyên liệu từ Cá Hồi - Cá Ngừ
11 Vây cá hồi đẹp Loại 3 - Hàng mạ - net 7 - gói 1 kg 75.000đ 65.000đ Giảm 55.000đ 45.000đ có hàng
VÂY NAUY TRẮNG ĐẸP ĐỎ ĐỦ KG CHƯA RA TÚI Tăng 70.000đ 65.000đ
VÂY NAUY TRẮNG ĐẸP ĐỎ RA TÚI ĐỦ KG Tăng 75.000đ 70.000đ
VÂY CHUM ĐEN ĐỦ KG Tăng 50.000đ 45.000đ
12 Lườn Cá hồi Lườn 1-3 cm ĐỦ KG 80.000đ 70.000đ Giảm 75.000đ 65.000đ HẾT
Lườn 3-5cm ĐỦ KG 80.000đ 70.000đ Tăng 110.000đ 100.000đ hot
Lườn cá hồi 2+ ĐỦ KG 80.000đ 70.000đ Giảm 75.000đ 65.000đ có hàng
Lườn cá hồi 5+ ĐỦ KG 80.000đ 70.000đ Tăng 150.000đ 130.000đ
13 Vụn Cá Hồi Đẹp Vụn rẻo - Bao Xanh Xuất Nhật 75.000đ 65.000đ Tăng 120.000đ 100.000đ
Vụn đen cá hồi túi 2 kg net 90% Tăng 35.000đ 20.000đ
14 Đầu Cá Hồi Đầu Cá hồi 300 up ĐỦ KG 35.000đ 25.000đ Giảm 30.000đ 25.000đ
Đầu Cá Hồi 500 up ĐỦ KG 35.000đ 25.000đ Tăng 40.000đ 35.000đ
Đầu cá hồi nội địa - xấu ĐỦ KG 35.000đ 25.000đ Giảm 15.000đ 10.000đ
15 Cá Hồi Nguyên Con Cá Hồi COHO xịn _ không đầu không nội tạng con 3-4 kg ĐỦ KG 30.000đ 25.000đ Tăng 190.000đ 180.000đ có hàng
Cá hồi nuôi Sapa nguyên con bỏ nội tạng (1-3kg/con) ĐỦ KG 30.000đ 25.000đ Tăng 130.000đ 120.000đ có hàng
Cá hồi Nauy còn đầu thịt cam - bạc màu ĐỦ KG 30.000đ 25.000đ Tăng 145.000đ 135.000đ
Cá Hồi Chum Nhật thịt đỏ ĐỦ KG 30.000đ 25.000đ Tăng 100.000đ 85.000đ có hàng
Cá hồi Chum Nhật Thịt Trắng ĐỦ KG 30.000đ 25.000đ Tăng 80.000đ 75.000đ có hàng
CÁ HỒI PINK NHỎ (500G-2KG/CON) ĐỦ KG 80.000đ 75.000đ Giảm 70.000đ 60.000đ ỔN ĐỊNH
16 Cá Ngừ Loin cá ngừ ĐỦ KG 190.000đ 180.000đ Giảm 155.000đ 145.000đ
Trứng cá ngừ ĐỦ KG 190.000đ 180.000đ Giảm 65.000đ 55.000đ ổn định
STEAK CỤC TÚI 1 KG ĐỦ KG 190.000đ 180.000đ Giảm 100.000đ 90.000đ ổn định
Mắt cá ngừ ĐỦ KG 190.000đ 180.000đ Giảm 70.000đ 55.000đ Hết hàng
Bao Tử Cá Ngừ ĐỦ KG 190.000đ 180.000đ Giảm 70.000đ 55.000đ ổn định
RẺO THANH TÚI 1 KG ĐỦ KG 190.000đ 180.000đ Giảm 90.000đ 80.000đ
VỤN CÁ NGỪ ĐỦ KG 190.000đ 180.000đ Giảm 70.000đ 40.000đ
17 Cá hồi fillet Cá hồi Nauy fillet NHẬP KHẨU đỏ đẹp - 1,5 kg up/ miếng ĐỦ KG 155.000đ 145.000đ Tăng 220.000đ 180.000đ có hàng
Cá hồi nauy fillet cắt lát ĐỦ KG 155.000đ 145.000đ Tăng 240.000đ 220.000đ có hàng
Cá hồi CHUM cắt cục ĐỦ KG 155.000đ 145.000đ Giảm 110.000đ 100.000đ có hàng
Cá hồi chum fillet thịt trắng ĐỦ KG 155.000đ 145.000đ Giảm 100.000đ 90.000đ có hàng
Cá hồi fillet chum red thịt đỏ ĐỦ KG 155.000đ 145.000đ Giảm 135.000đ 115.000đ có hàng
Cá hồi nuôi SAPA cắt cục ĐỦ KG 155.000đ 145.000đ Giảm 150.000đ 130.000đ có hàng
Cá hồi nuôi Sapa chẻ phanh 1 nắng ĐỦ KG 155.000đ 145.000đ Giảm 150.000đ 140.000đ
Nguyên liệu từ Tôm - Cua - Ghẹ
18 Tôm TÔM THẺ NGUYÊN CON CẤP ĐÔNG SỐNG 41-50 NET 700G Tăng 140.000đ 130.000đ
TÔM THẺ HẤP LÀM SẠCH SIZE 51/60 NET 800G Tăng 130.000đ 120.000đ
TÔM THẺ 200-300 CON LÀM SẠCH CẤP ĐÔNG BLOCK 2KG ĐỦ KG Tăng 120.000đ 110.000đ
Tôm thẻ 41/50 làm sạch chưa hấp net 700g Tăng 120.000đ 115.000đ
Tôm Hấp 41/50 làm sạch đã hấp net 700g Tăng 180.000đ 160.000đ
Tôm tít thịt size 140-160 con / kg họp nhựa nữa kg Tăng 160.000đ 153.000đ
19 Càng Ghẹ Thịt càng càng ghẹ xếp vỉ NET 600G 130.000đ 120.000đ Tăng 180.000đ 170.000đ Ổn định
Thịt ghẹ trắng ko dăm vỉ 500g net 60% Tăng 150.000đ 140.000đ
Bi ghẹ ( gối ghẹ ) trắng bự vỉ 500g net 60% Tăng 180.000đ 170.000đ
Nguyên liệu từ Mực-Bạch Tuộc
20 Nguyên liệu Mực Lá MỰC LÁ MINO - BLOCK size 300 UP - CHỦ YẾU 500-700 130.000đ 120.000đ Tăng 230.000đ 210.000đ ỔN ĐỊNH
MỰC LÁ 200-300 Tăng 145.000đ 135.000đ
MỰC LÁ 300-500G Tăng 175.000đ 165.000đ
MỰC LÁ 500-700G Tăng 195.000đ 185.000đ
MỰC LÁ 700-1000G Tăng 195.000đ 185.000đ
21 Nguyên liệu Mực Nang NANG NHỎ 40-60 CON ĐIỂM VÀNG NET 700G Tăng 70.000đ 40.000đ
NANG NHỎ 40-60 CON TRẮNG ĐẸP NET 800G Tăng 110.000đ 100.000đ
NANG 20-40 CON TRẮNG ĐẸP NET 800G Tăng 120.000đ 110.000đ
NANG 10-20 CON TRĂNG ĐẸP NET 800G Tăng 130.000đ 120.000đ
NANG 3-10 CON TRẮNG ĐẸP NET 800G Tăng 150.000đ 140.000đ
NANG 500 G UP TRÊN 1 KG Tăng 180.000đ 170.000đ
22 RĂNG MỰC CÁC LOẠI Răng mực Nang Lớn - Đại - cồ NET 700G 130.000đ 120.000đ Giảm 120.000đ 90.000đ
Răng ống Lớn -Bằng ngón tay cái NET 700G 130.000đ 120.000đ Giảm 120.000đ 90.000đ
Răng mực ống IQF Băng chuyền NET 700G 130.000đ 120.000đ Giảm 120.000đ 90.000đ Ônr định
Răng ống Trung - Bằng đầu đũa NET 700G 130.000đ 120.000đ Giảm 120.000đ 90.000đ
RĂNG MỰC VIP LOẠI 1 TỪ MỰC ỐNG DẼO ĐỦ KG 130.000đ 120.000đ Tăng 175.000đ 165.000đ HÀNG HOT
23 Nguyên liệu Bạch Tuộc Size baby nhỏ block LÀM SẠCH NET 700G 120.000đ 90.000đ Giảm 70.000đ 50.000đ ổn định
TUỘC MAZZA - TUỘC SUSHI - TUỘC KHỔNG LỒ ĐỦ KG 120.000đ 90.000đ Đ.giá 120.000đ 100.000đ
TUỘC 2 DA DẼO 2-4 CON 1 KG LÀM SẠCH ĐỦ KG Tăng 160.000đ 140.000đ
TUỘC 2 DA DẼO 6-8 CON 1 KG LÀM SẠCH ĐỦ KG Tăng 140.000đ 130.000đ
TUỘC 2 DA DẼO 6-8 CON LÀM SẠCH VỈ 1 KG NET 800G Tăng 130.000đ 120.000đ
TUỘC 2 DA DẼO 8-10 CON LÀM SẠCH VỈ KG NET 800G Tăng 120.000đ 110.000đ
TUỘC 2 DA DẼO 6-8 CON 1 KG LÀM SẠCH ĐỦ KG Tăng 150.000đ 140.000đ
24 Nguyên liệu Mực Ống Việt Nam Mực ống dẽo 26 cm up đông block thùng 10 kg 70.000đ 50.000đ Tăng 225.000đ 215.000đ
Mực ống dẽo 21-26 cm đông block thùng 10 kg Tăng 210.000đ 200.000đ
Mực ống dẽo 16-21 cm đông block thùng 10 kg Tăng 205.000đ 195.000đ
Mực ống dẽo 12-16 cm đông block thùng 10 kg Tăng 180.000đ 170.000đ
Mực ống dẽo 8-12 cm đông block thùng 10 kg Tăng 170.000đ 160.000đ
Mực ống B 16-20 cm đong block net 90% Tăng 170.000đ 160.000đ
Mực ống B 10-15 cm đông block net 90% Tăng 155.000đ 145.000đ
Mực ống B 8-12 cm net 90% Tăng 110.000đ 100.000đ
Mực ống A minơ 16-20 cm xếp vỉ 500g net 90% Tăng 190.000đ 180.000đ
Mực ống A minơ 7-10 cm đông block lớn số kg trên thùng Tăng 110.000đ 100.000đ
Mực ống B 26 up nhãn chiếc thuyền (F) số kg trên thùng Tăng 210.000đ 190.000đ
Mực ống kim ( nhỏ dài ốm con ) vỉ 1 kg net 90% Tăng 80.000đ 60.000đ
Mực ống 5-7 cm vỉ 500g vỉ 500g net 90% Tăng 60.000đ 50.000đ
Mực ống A minơ 12-16 cm ( số 5 ) vỉ 1 kg đủ kg Tăng 170.000đ 160.000đ
25 Nguyên liệu Mực nhập Indo Mực Indo nhỏ ( mực xà nhỏ - làm chả ) CÂN KG 220.000đ 180.000đ Giảm 60.000đ 50.000đ
Mực indo 180 - 200 g / con CÂN KG 220.000đ 180.000đ Giảm 130.000đ 120.000đ
Mực indo size 200 - 300 g/con CÂN KG 220.000đ 180.000đ Giảm 145.000đ 135.000đ
Mực indo size 300/400 g /com CÂN KG 220.000đ 180.000đ Giảm 160.000đ 150.000đ
Mực indo ( Mực Trứng MỸ ) size 10-15 cm nguyên liệu thùng 10kg ĐỦ KG 220.000đ 180.000đ Giảm 100.000đ 80.000đ
26 MỰC ỐNG LÀM SẠCH SƠ CHẾ THEO YÊU CẦU MỰC CẮT LÁT 30G ĐỦ KG 25.000đ 20.000đ Tăng 140.000đ 120.000đ Ổn Định
MỰC CẮT KHOANH LOẠI ỐNG NHỎ ĐƯỜNG KÍNH 1-2 CM NET 800G 25.000đ 20.000đ Tăng 80.000đ 60.000đ
MỰC ỐNG CẮT KHOANH LOẠI ỐNG ĐƯỜNG KÍNH 3-5 CM NET 800G 25.000đ 20.000đ Tăng 120.000đ 80.000đ
MỰC CẮT HOA ( CẮT TRÁI THÔNG ) NET 600G 25.000đ 20.000đ Tăng 60.000đ 40.000đ
MỰC ỐNG LÀM SẠCH LẤY ỐNG - BỎ ĐẦU 20-30 CÁI /KG VỈ 500G NET 900G 25.000đ 20.000đ Tăng 120.000đ 10.000đ
MỰC ỐNG LÀM SẠCH LẤY ỐNG - BỎ ĐẦU LOẠI 5-6 CON/KG VỈ 500G NET 900G 25.000đ 20.000đ Tăng 160.000đ 150.000đ
ĐẦU MỰC ỐNG LOẠI NHỎ VỈ 500G NET 800G 25.000đ 20.000đ Tăng 120.000đ 110.000đ
ĐẦU MỰC ỐNG LOẠI LỚN 500G NET 800G 25.000đ 20.000đ Tăng 140.000đ 120.000đ
MỰC ỐNG PHAN THIẾT XỊN - LÀM SẠCH CÒN ĐẦU 15 CM UP VỈ 500G ĐỦ KG 25.000đ 20.000đ Tăng 180.000đ 150.000đ
MỰC ỐNG PHAN THIẾT XỊN - LÀM SẠCH CÒN ĐẦU 8-15 CM VỈ 500G ĐỦ KG 25.000đ 20.000đ Tăng 150.000đ 130.000đ
VỤN MỰC ĐỦ KG 25.000đ 20.000đ Tăng 100.000đ 80.000đ
MỰC ỐNG LÀM SẠCH CÒN ĐỂ ĐẦU NET 8 120.000đ 110.000đ Đ.giá 120.000đ 100.000đ
Nguyên liệu từ Mực Trứng
27 Mực trứng A 9-12 a NET 800G 60.000đ 50.000đ Tăng 160.000đ 150.000đ hết hàng
Mực trứng A 7-9 NET 800G 60.000đ 50.000đ Tăng 150.000đ 140.000đ
28 Mực Trứng B MỰC TRỨNG B 9-12CM quy cách 500g NET 800G 145.000đ 140.000đ Đ.giá 145.000đ 140.000đ
MỰC TRỨNG B 12UP XẾP VỈ 1KG NET 800G Tăng 160.000đ 150.000đ
MỰC TRỨNG B 16 UP VỈ 1 KG NET 800G Tăng 160.000đ 150.000đ
MỰC TRỨNG B SIZE 7-9 VỈ 500G NET 90% Tăng 120.000đ 100.000đ
MỰC TRỨNG 5-7 VỈ 500G NET 90% Tăng 100.000đ 80.000đ
29 Mực trứng 100% Trứng Loại vỉ 1kg 16-20 con 1 kg NET 800G 145.000đ 140.000đ Tăng 180.000đ 170.000đ
30 Mực trứng xim Mực trứng Xim NET 800G 180.000đ 170.000đ Giảm 110.000đ 100.000đ
Nguyên liệu 1 Nắng
31 Mực 1 nắng Nha Trang Loại 2 con / kg NET 500-600G 40.000đ 30.000đ Tăng 120.000đ 100.000đ
Loại 3 con/kg NET 500-600G 40.000đ 30.000đ Tăng 120.000đ 100.000đ
Loại 4 con/kg NET 500-600G 40.000đ 30.000đ Tăng 100.000đ 90.000đ
MỰC 1 NẮNG HÀNG XÔ KHÔNG PHÂN SIZE TÍNH GIÁ THEO CON NET ĐỦ 40.000đ 30.000đ Tăng 50.000đ 35.000đ
32 Mực Lá Một Nắng 2-3-4-5con /1kg NÉT 800G 120.000đ 100.000đ Tăng 260.000đ 250.000đ
33 MỰC ỐNG 1 NẮNG CAO CẤP SIZE 3-4-5 CON 1 KG ĐỦ KG 135.000đ 125.000đ Tăng 290.000đ 275.000đ HÀNG HOT
SIZE 3-4-5 CON 1 KG LỘT DA CHỪA ĐUÔI ĐỦ KG 135.000đ 125.000đ Tăng 290.000đ 260.000đ
34 CÁC LOẠI CÁ 1 NẮNG CÁ MÚ 1 NẮNG ĐỦ KG 290.000đ 275.000đ Giảm 130.000đ 110.000đ
CÁ DỨA 1 NẮNG ĐỦ KG 290.000đ 275.000đ Giảm 45.000đ 35.000đ
CÁ DỨA 1 NẮNG LOẠI NHỎ ĐỦ KG 290.000đ 275.000đ Giảm 40.000đ 30.000đ
CÁ SAPA 1 NẮNG ĐỦ KG 290.000đ 275.000đ Giảm 70.000đ 60.000đ
CÁ TUYẾT 1 NẮNG ĐỦ KG 290.000đ 275.000đ Giảm 100.000đ 80.000đ
CÁ NỤC 1 NẮNG ĐỦ KG 290.000đ 275.000đ Giảm 50.000đ 30.000đ
CÁ LÓC 1 NẮNG ĐỦ KG 290.000đ 275.000đ Giảm 90.000đ 80.000đ
35 CÁ ĐÙ 1 NẮNG CÁ ĐÙ 7-10 CON 1 KG ĐỦ KG 130.000đ 110.000đ Giảm 110.000đ 100.000đ
CÁ ĐÙ 10-15 CON 1 KG ĐỦ KG 130.000đ 110.000đ Giảm 95.000đ 85.000đ
CÁ ĐÙ 15-20 CON 1 KG ĐỦ KG 130.000đ 110.000đ Giảm 85.000đ 75.000đ
CÁ ĐÙ 30-40 CON 1 KG ĐỦ KG 130.000đ 110.000đ Giảm 60.000đ 50.000đ
Nguyên liệu từ Thịt
36 TỪ THỊT HEO BA RỌI HEO RỪNG TÚI 1 KG ÍT MỠ ĐỦ KG 130.000đ 120.000đ Đ.giá 130.000đ 120.000đ ổn định
BA RỌI HEO NHẬP KHẨU RÚT SƯỜN Tăng 100.000đ 94.000đ
SƯỜN CỘNG HEO CẮT RỜI Tăng 60.000đ 50.000đ
VÚ HEO DÀY NGUYÊN THÙNG HOẶC RA TÚI Tăng 250.000đ 230.000đ
VÚ HEO MỎNG MỞ RA TÚI Tăng 150.000đ 120.000đ
VÚ HEO THÙNG 10 KG TÂY BAN NHA Tăng 270.000đ 250.000đ HẾT
DỒI TRƯỜNG HEO LÀM SẠCH Tăng 150.000đ 140.000đ
THỊT NAI FILLET BAO XANH VỈ TÚI 1 KG Tăng 120.000đ 105.000đ
THỊT ĐÀ ĐIỂU FILLET BAO VÀNG VỈ TÚI 1 KG Tăng 120.000đ 105.000đ
37 TỪ THỊT BÒ BA CHỈ BÒ CANADA - MỸ CẮT CUỘN VỈ 500G GIÁ ĐỦ KG, NG LIỆU THÙNG GIẢM 10 NGÀN/KG, TẤN GIẢM 17 NGÀN/KG 110.000đ 100.000đ Tăng 135.000đ 125.000đ
BA CHỈ BÒ CANADA - MỸ CẮT DÃI ( KO CUỘN ) VỈ 500G GIÁ ĐỦ KG 110.000đ 100.000đ Tăng 133.000đ 123.000đ
THĂN BÒ NGOẠI (MÃ 46)NHẬP KHẨU CÂN KG, NG LIỆU THÙNG GIẢM 5 NGÀN/KG, TẤN GIẢM 8 NGÀN/KG Tăng 150.000đ 140.000đ
THỊT BÒ FILLET ( MÃ 31 ) NHẬP KHẨU CÂN KG, NGUYÊN LIỆU THÙNG GIẢM 5 NGÀN/KG, TẤN GIẢM 8 NGÀN/KG Tăng 150.000đ 140.000đ
VÚ BÒ CÂN KG, NGUYÊN LIỆU THÙNG GIẢM 5 NGÀN Tăng 120.000đ 100.000đ
ĐUÔI BÒ CẮT KHOANH GIÁ KG CÓ VỈ 500G , NGUYÊN LIỆU THÙNG GIẢM 5 NGÀN Tăng 150.000đ 140.000đ
THỊT NẠC VAI BÒ CANADA - MỸ CẮT PHÂN VỈ 500G GIÁ KG, GIÁ NGUYÊN LIỆU GIẢM 5K Tăng 170.000đ 160.000đ
GẦU BÒ CANADA CẮT VỈ 500G GIÁ KG, GIÁ NGUYÊN LIỆU GIẢM 5K Tăng 175.000đ 165.000đ
SƯỜN BÒ CANADA CÓ XƯƠNG VỈ 500G GIÁ KG, GIÁ NGUYÊN LIỆU GIẢM 5K Tăng 180.000đ 170.000đ
GÂN CHỮ Y ( MÃ 09 ) THÙNG 20 KG, THÙNG GIẢM 5, GIÁ TẠ GIẢM 10K, TẤM GIẢM 15 Tăng 150.000đ 140.000đ
38 CHIM CHIM SẺ TÍNH GIÁ THEO CON TÚI 100CON Tăng 1.850đ 1.750đ
Nguyên liệu từ Gà - Vịt
39 sụn gà thái túi 1 kg đủ kg Túi 1 kg or 2 kg đủ kg , giá tấn 35, tạ 145, thùng 150 Tăng 150.000đ 145.000đ
40 Nguyên liệu từ Vịt Chân vịt rút xương NET 800G 55.000đ 45.000đ Tăng 90.000đ 80.000đ
Lưỡi vịt gói 1 kg NET 800G 55.000đ 45.000đ Tăng 110.000đ 90.000đ ổn định
LƯỜN VỊT ( NGỖNG ) XÔNG KHÓI TEM NGA Tăng 150.000đ 140.000đ HẾT HÀNG
41 sụn gà barasil túi 2 kg đủ kg Loại túi 2 kg đủ kg, thùng 12 kg, giá tấn 148, tạ 153, thùng 155 Tăng 155.000đ 153.000đ
42 cánh gà barasil xếp lớp size lớn xếp lớp thùng 15kg giá đầu tấn 63, tạ 65, thùng 70 Tăng 70.000đ 65.000đ
Nguyên liệu từ Ốc - Sò
43 Sò Điệp nữa mảnh TÚI 1 KG NET 800G 80.000đ 70.000đ Đ.giá 80.000đ 70.000đ
44 Cồi Sò điệp nhỏ Sò nhỏ 200-300 NET 700G 80.000đ 70.000đ Tăng 120.000đ 100.000đ
Sò điệp vụn ĐỦ KG 80.000đ 70.000đ Giảm 70.000đ 50.000đ
45 Cồi sò Điệp size 20/40 NET 700G 120.000đ 100.000đ Tăng 260.000đ 250.000đ Hàng nhiều
size 40/60 NET 700G 120.000đ 100.000đ Tăng 130.000đ 120.000đ Hàng nhiều
size 60/80 NET 700G 120.000đ 100.000đ Tăng 130.000đ 120.000đ Hàng nhiều
CỒI SÒ ĐIỆP LÁNG 80/120 ĐỦ KG Tăng 160.000đ 150.000đ
CỒI SÒ ĐIỆP 60/80 ĐỦ KG Tăng 180.000đ 170.000đ
CỒI SÒ ĐIỆP 40/60 ĐỦ KG Tăng 220.000đ 200.000đ
CỒI SÒ ĐIỆP LÁNG 40/60 NET 700G Tăng 250.000đ 240.000đ
46 Hào Sữa Đóng Bịch Ốc vôi NET 800G 195.000đ 185.000đ Đ.giá 195.000đ 185.000đ CÒN HÀNG
Đông lạnh 260.000đ 250.000đ Giảm 110.000đ 100.000đ hết hàng
47 Ốc Vôi - ỐC GIÁC Ốc vôi NET 800G 260.000đ 250.000đ Giảm 195.000đ 185.000đ CÒN HÀNG
ỐC GIÁC NET 8 Tăng 195.000đ 175.000đ
48 CỒI SÒ MAI CỒI SÒ MAI MẠ NET 800G 195.000đ 185.000đ Giảm 180.000đ 160.000đ hết hàng
Nguyên liệu Chế Biến Sẵn
49 Cá viên CÁ VIÊN BASA ĐẠI THÀNH 195.000đ 185.000đ Giảm 45.000đ 40.000đ
50 DỒI DÊ HẢO HẠN ĐẠI THÀNH DỒI DÊ HẢO HẠN ĐẠI THÀNH 12 CÂY ĐỦ KG 65.000đ 55.000đ Tăng 180.000đ 170.000đ có hàng
51 DỒI VỊT CAO CẤP ĐẠI THÀNH DỒI VỊT CAO CẤP ĐẠI THÀNH 12 CÂY ĐỦ KG 180.000đ 170.000đ Giảm 135.000đ 125.000đ có hàng
52 XÚC XÍCH 20 CÂY ĐẠI THÀNH 1 KG XÚC XÍCH 20 CÂY ĐẠI THÀNH 1 KG Tăng 60.000đ 53.000đ
53 CHẢ CÁC LOẠI CHẢ MỰC ĐẠI THÀNH Tăng 200.000đ 190.000đ
CHẢ CÁ THÁC LÁC NGUYÊN CHẤT Tăng 170.000đ 160.000đ
54 DỒI SỤN DỒI SỤN HẢO HẠN Tăng 100.000đ 90.000đ ỔN ĐỊNH
Nguyên Liệu hàng Khai Vị
55 Khoai Tây Sợi Khoai CỘNG LỚN 195.000đ 185.000đ Giảm 55.000đ 45.000đ
KHOAI TÂY CỘNG NHỎ Tăng 55.000đ 45.000đ
Nguyên liệu cho thú cưng
56 Phụ phẩm cá hồi Đuôi Cá hồi ĐỦ KG 350.000đ 300.000đ Giảm 25.000đ 20.000đ ổn định
Vây cổ cá hồi ĐỦ KG 350.000đ 300.000đ Giảm 25.000đ 20.000đ Ổn Định
Đầu Cá hồi ĐỦ KG 350.000đ 300.000đ Giảm 20.000đ 10.000đ Giá tùy thị trường
Thịt đen cá hồi ĐỦ KG 350.000đ 300.000đ Giảm 20.000đ 15.000đ Ổn Định
Đã chọn: 0 sản phẩm.
backtop