Giá tổng hợp - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Giá tổng hợp - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Giá tổng hợp - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Giá tổng hợp - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Giá tổng hợp - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ
Giá tổng hợp - hai san tuoi | hải sản tươi | hai san gia re | hải sản giá rẻ

Giá tổng hợp

Bảng giá
Bảng giá ngày: 28-01-2022
Giảm: Màu xanh
Tăng: Màu đỏ
STT Tên sản phẩm Loại Giá lẻ hôm qua Giá sỉ hôm qua Tăng/ Giảm/ Đ.giá Giá lẻ hôm nay Giá sỉ hôm nay Dự báo tăng giảm Số lượng
Nguyên liệu từ Cá
1 Cá Giòn CÁ GIÒN FILLET CẮT LÁT TÚI 500G NET 900G 70.000đ 50.000đ Tăng 120.000đ 100.000đ
2 Cá Sấu Thùng 10 kg ĐỦ KG 120.000đ 100.000đ Giảm 70.000đ 45.000đ
Tay chân cá sấu ĐỦ KG 120.000đ 100.000đ Giảm 70.000đ 25.000đ
Sườn Cá Sấu ĐỦ KG 120.000đ 100.000đ Giảm 70.000đ 40.000đ ổn định
Thịt cá sấu Fillet ĐỦ KG 120.000đ 100.000đ Giảm 70.000đ 50.000đ